Hofmann International Tax Solutions

Beratung ohne Grenzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelen

Particulieren

Ook voor particulieren kan een economische activiteit in het buitenland voordelig zijn. Maar dubbele belasting overeenkomsten bepalen dat bijzondere categorieën van inkomen belastbaar zijn ofwel in de staat van de woonplaats of in de staat waar de economische activiteit wordt uitgevoerd. Inkomen van loondienst is normaal belastbaar in de staat waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, tenzij de activiteit in deze staat is niet uitgevoerd voor meer dan 183 dagen van een kalenderjaar en de beloning niet ten laste van een vaste inrichting of een werkgever zich in deze toestand .

Voor inkomsten uit onroerende goederen in het buitenland bepalen de dubbele belasting over eens dat dit soort inkomsten worden belast in de staat waar het onroerend goed zich bevindt. Door opbouw kan vaak worden bereikt dat voor deze inkomsten in het land van ontvangst geen inkomstenbelasting wordt opgebouwd.

Normaal gesproken meerwaarden worden belast in de woonstaat. Inhouding aan de bron die moet worden betaald in de andere staat is aanrekenbaar op de Duitse bronbelasting op kapitaal opbrengsten.

Regelmatig pensioenen, aanvullende pensioenen, worden andere pensioenuitkeringen belast in de woonstaat. Maar in dergelijke gevallen is er de mogelijkheid om te verhuizen naar een vakantiehuis of de vakantiewoning bevindt zich in een gunstige belastingtarieven-land.

Hofmann international tax solutions +++ consulting without borders