Hofmann International Tax Solutions

Beratung ohne Grenzen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelen

Verwerving van vastgoed door een buitenlandse vennootschap 


Voor een buitenlands bedrijf dat van plan is om onroerend goed te verwerven in Duitsland, kunnen de volgende onderwerpen interessant zijn. Voorwaarde is dat de buitenlandse vennootschap met een Duitse onderneming vergelijkbaar is.

 

Aard van de inkomsten in Duitsland

Een Duitse onderneming met het hoofdkantoor en de administratie buiten Duitsland is verplicht vennootschapsbelasting af te dragen over hun Duitse inkomen. Dit volgt uit de § § 2, 8 paragraaf 1 KStG in combinatie met § 49 UmStG.

Als een buitenlandse vennootschap vóór 2009, onroerend goed huurde in Duitsland hier heeft geen vaste inrichting heeft, betaald men belasting over inkomsten uit verhuur en leasing. Sinds 1 januari 2009 is de Duitse belastingwetgeving veranderd. Nu worden, als gevolg van § 49 Sectie 1 nr. 2 f EStG bedrijfsinkomsten gefungeerd.

Deze fictie is alleen relevant voor Duits belastingrecht, maar niet voor belastingverdragen die Duitsland heeft gesloten met andere landen. Inkomsten uit verhuur en lease blijven inkomsten uit onroerende zaken zoals omschreven in artikel 6 van het OESO-modelverdrag, indien het belastingverdrag een vergelijkbare bepaling bevat.

Resultaatbepaling

Met betrekking tot het Duitse belastingstelsel worden de inkomsten van een buitenlandse vennootschap met huur-en lease-als zakelijke inkomsten behandeld. Om deze reden is de bepaling van het inkomen in overeenstemming met § 4 EStG bepalend. Dit betekent dat wanneer het boekhoudkundig vereiste is voor het bedrijf, er een balans en winst-/verliesrekening gemaakt moet worden. Op voorwaarde dat dergelijke verplichting niet bestaat, is een fiscaal overschot rekening toereikend voor de doeleinden van § 4 Abs. 3 EStG. Of een er boekhoudkundige verplichting bestaat, volgens § 141 AO, is afhankelijk van de hoeveelheid van omzet en winst. Wanneer de omzet hoger is dan 500.000 euro, of de winst hoger zijn dan € 50.000 is er een verplichting om registers bij te houden.

Belastingen en belastingdruk

Corporatie
Volgens § 23 KStG is de vennootschapsbelasting 15%. Daarbij komt een last van de solidariteitstoeslag in de hoeveelheid van ongeveer 0,83% is (5,5% van de vennootschapsbelasting), zodat een belastinglast van 16% wordt verkregen.

Vennootschapsbelasting
Volgens § 2, Abs. 1 zin 3 GewStG moet een buitenlandse vennootschap een handels-belasting betalen wanneer het geen vaste inrichting in Duitsland heeft. Gronden die tot het bedrijfsvermogen behoren zijn, ten aanzien van het Duitse belastingstelsel of het OESO-modelverdrag, niet aan te merken als een vaste inrichting.

BTW
§ 4 nr. 12 UStG voorziet bij de omzet van de verhuur (op lange termijn) van onroerend goed voor een vrijstelling van omzetbelasting. Het is echter, op grond van § 9 UStG, onder bepaalde voorwaarden mogelijk te kiezen voor heffing omzetbelasting.

Overdrachtsbelasting
De koper betaald in Duitsland eenmalig overdrachtsbelasting. De heffingsgrondslag is de koopprijs. De hoogte van het belastingtarief is afhankelijk van waar het onroerend goed zich bevindt.

Grondbelasting
De eigenaar van een onroerende zaak in Duitsland wordt belast met onroerendezaakbelasting, waarvan het bedrag afhankelijk is van de gemeente waarin de woning is gelegen.

 


De website geeft hier enkel een overzicht, maar kan een persoonlijk gesprek niet vervangen. De inhoud werd geschreven met de zorgplicht van de advocaat. Iedere aansprakelijkheid is uitgesloten.

 

 

Hofmann international tax solutions +++ consulting without borders